Tehnoloogiaga rikastatud võõrkeeleõpe

Projekti kestus:
01.09.2021-30.06.2024

4

Instrumendid

Uurimisinstrument 1: Kognitiivne kaasatus võõrkeeletunnis (küsimustik õpilasele tunni lõpus täitmiseks)

Uurimisinstrument 2: Õpilase eneseregulatsioon võõrkeeleõppes (küsimustik õpilasele õppimise kohta (eneseregulatsioon)

Uurimisinstrument 3: Õpilase eneseregulatsioon ja vanemate tegevused kodutöö tegemise ajal

Tulemused

Käesoleva projekti tulemustega saab tutvuda allpool.

Projekti rahastas Tallinna ülikooli uuringufond

Scroll to Top