logo_bold

UPGRADING PRE- AND IN-SERVICE TEACHERS’ DIGITAL
SKILLS WITH ONLINE STEAM HANDS-ON TRAINING MODULES

LÜHIDALT

Selle projekti eesmärk on luua MATIK-õppe digipädevuste hindamismudel; õppemoodulid MATIK kompetentside
arendamiseks alg-, põhi- ja keskhariduse õpetajate seas; avatud õppematerjalide hoidla ja virtuaalne MATIK
laboratoorium õppematerjalide esitamiseks ning materjalide kasutamise juhend.

Meie fookuses on eelkooli, alg- ja põhikooliõpetajate ning  täiendkoolituse õpetajate digioskuste täiendamine.

PÕHI FAKTID

         Projekti kuupäevad

  • Projekti algus: 01-12-2020
  • Projekti lõpp: 31-08-2023
  • Kestus: 33 kuud

                  Tegevused

See projekt (viite nr 2020-1-EE01-KA203-077987) on rahastatud Euroopa Komisjoni toel.
See veebisait ja kogu selle sisu kajastavad ainult autori seisukohti ja komisjon ei vastuta selle eest
selles sisalduva teabe mis tahes kasutamist.

Erasmus+ logo
Scroll to Top