logo_bold

UPGRADING PRE- AND IN-SERVICE TEACHERS’ DIGITAL
SKILLS WITH ONLINE STEAM HANDS-ON TRAINING MODULES

E2

Levitusüritus

E2: 2023 Märts-August, Tallinn

SU-ME

Laiemate huvirühmadeni jõudmiseks otsustas Tallinna Ülikool korraldada ühe korra asemel mitu levitusüritust.

Mida see tähendab?

 • TLÜ korraldas märts 2023-august 2023 kokku 6 levitusüritust
 • Eesmärgiks oli kaasata võimalikult palju erinevaid huvirühmasid üle kogu Eesti, et suurendada projekti tulemuste ulatust ja mõju ning luua uusi koostöiseid suhteid

Kuidas üritused korraldati?

 • Kõik levitusüritused korraldati sarnasel põhimõttel:
  • Ülevaade kogu SteamUpgrade projektist
  • Digipädevuste raamistiku tutvustamine
  • Praktiliste MATIK veebikoolituse moodulite tutvustus veebihoidlas Geogebra
  • Koostöine töötuba ühe IO raames loodud materjali põhjal

 

Pildimaterjaliga tutvu allpool 👇

This project (reference no. 2020-1-EE01-KA203-077987) has been funded with support from the European Commission.
This website and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ logo
Scroll to Top