TEEKOND DIGIPÄDEVAKS ÕPETAJAKS

 

Kutsume osalema kursusel TEEKOND DIGIPÄDEVAKS ÕPETAJAKS!

MILLAL?

TELLIMUSKURSUS gruppidele alates 10 inimest: kohapeal, hübriid ja online.
Maksimaalne piir kohapeal 30 inimest.
ONLINE - piirang puudub.

Kursusel tutvustatakse uuenduslikke pedagoogilisi praktikaid, kuidas lõimida digivahendeid, sh haridusrobootikat, õpetamis- ja õppimispraktikatesse.

Need praktikad toetavad nii koolitajate digipädevuste kui ka 21. sajandi oskuste arendamist üldiselt, sealhulgas ettevõtlusoskusi ja rohelist mõtteviisi. Kursuse päevad on jagatud kaheks: päeva esimeses pooles toimuvad mikroõppe moodulid, päeva teine pool kulub aktiivsele rühmatööle, et õppetegevusi luua ja katsetada.

Kursuse lõpus tutvub osaleja uudsete digiõppe praktikate ja uudsete haridustehnoloogiliste vahenditega ning loob koostöös teiste õpetajatega digitaalseid õppematerjale.

NB! Kursus toimub inglise keeles!

MIKS SEE KURSUS?

  • Lõbusad praktilised tegevused EDUSPACE uurimislaboris armsate robotitega
  • Täiustatud digipädevused
  • Palju uusi ideid õpetamise ja teistmoodi õppimise kohta

KOOLITAJAD

Janika Leoste, PhD, on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist ning külalisteadur haridusrobootika alal. Tema uurimustöö hõlmab tehnoloogiaga täiustatud haridusuuenduste ja STEAM-õppe didaktika jätkusuutlikkust kõigis hariduse etappides, sealhulgas robotite integreeritud õppe kasutamist varases lapsepõlves ja alghariduses.

Maire Tuul, PhD, on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi alushariduse dotsent. Tema peamised uurimisvaldkonnad on uuendatud õpikeskkond ja õppekava rakendamine koolieelsetes lasteasutustes. Maire jaoks on oluline, et tulevased õpetajad tunneksid ära robootika potentsiaali õppeprotsessi mitmekesisuse toomisel ning oskaksid otstarbekalt kasutada kaasaegseid tehnilisi vahendeid.


Sirly Väät,
MA, on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi haridustehnoloog,  EDUSPACE uurimislabori assistent ja mitmete rahvusvaheliste STEAM-teemaliste ERASMUS projektide tehniline koordinaator. Sirlyt huvitavad innovatiivsed paindlikud õppemeetodid, tehnoloogiaga toetatud õppimine ja kombineeritud õpikeskkonnad.

image
Maire Tuul
Sirly Apr22

OSALEJAD

Üliõpilased, haridustöötajad, õpetajad ja õppejõud, õppeasutuste juhid, haridusnõustajad, hariduspoliitika kujundajad, EdTech ettevõtete esindajad.

Grupi minimaalne suurus 10  ja maksimaalne piir 30 osalejat (kohapeal).

COVID-19 PIIRANGUD

NB! Eestisse reisides tuleb järgida Eestis kehtestatud nõudeid. Loe nende kohta kriis.ee kodulehelt.
Pange tähele, et piirangud võivad muutuda olenevalt Eesti valitsuse otsusest. Soovitame soojalt sõlmida kindlustuskaitse.

IMG_1252
Scroll to Top