UURIMISGRUPID

 

EDUSPACE labori üheks eesmärgiks on koostöiselt arendada, katsetada ning uurida uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi ning metoodikaid tõhustamaks õppimist ja õpetamist alusharidusest kutse- ja  kõrghariduse ning elukestva õppeni.

Teadustöö läbiviimiseks leiab pidevalt täienevast EDUSPACE’i virtuaalsest teaduslaborist vajalikke tööriistu (uurimisteemasid, uurimisinstrumente, teoreetilisi raamistikke ja õpianalüütika lahendusi jne.) tõenduspõhise innovatsiooni uurimiseks kui ka kõige uuemat haridusinnovatsiooni puudutavat teadmist erinevate EDUSPACE’is läbiviidud uuringute tulemuste näol, samuti küsida nõu ning saada tuge.

 

Scroll to Top