logo_bold

UPGRADING PRE- AND IN-SERVICE TEACHERS’ DIGITAL
SKILLS WITH ONLINE STEAM HANDS-ON TRAINING MODULES

IO2

Intellektuaalne väljund 2

Koolitusmoodul 1, veebipõhine praktiline MATIK koolitusmoodul alushariduse taseme õpetajate koolitamiseks, juhib URJC

Juhib: URJC | Juuli21-Nov21 | Kvaliteedijuht: UiS

Oodatavad tulemused:

  • Sotsiaalsete väljakutsete valimine
  • Vanusele sobivate MATIK-komplektide valimine
  • Digipädevuste raamistiku (IO1) rakendamine koolitusmooduli disainis
  • Käegakatsutavate prototüüpide ressursside loomine ja testimine
  • Digiressursside loomine ja testimine

Oodatav mõju: 

Toodetud ressursse kasutatakse laialdaselt õppejõudude-üliõpilaste juhendamisel projekti partnerülikoolides. Need ressursid korraldatakse kas iseseisva õppimise protseduuride komplektidena või juhendatud töötubade raames; viimased toimuvad vastavate ülikoolide MATIK laborites, keskendudes erinevatele MATIK erialadele. Samuti saavad õpetajatudengid neid materjale kasutada oma praktika ajal kooliõpilasi õpetades. Kohalikes keeltes olevad materjalid saavad osaks partnerülikoolide või -asutuste õpetajate täiendkoolitusprogrammidest, mis hõlbustab nende laialdast kasutamist partnerriikide kohalike õpetajate seas. Lisaks on loodud materjalid kättesaadavad kolmandatest osapooltest sidusrühmadele (teised ülikoolid, MATIK tööriistade turustajad, õpetajatele MATIK koolitusi pakkuvad asutused jne).

Tulemused:

👉  Koolitusmoodul alushariduse õpetajatele

👉 Materjalid teistes keeltes

                  

 

6

See projekt (viite nr 2020-1-EE01-KA203-077987) on rahastatud Euroopa Komisjoni toel.
See veebisait ja kogu selle sisu kajastavad ainult autori seisukohti ja komisjon ei vastuta selle eest
selles sisalduva teabe mis tahes kasutamist.

Erasmus+ logo
Scroll to Top