logo_bold

UPGRADING PRE- AND IN-SERVICE TEACHERS’ DIGITAL
SKILLS WITH ONLINE STEAM HANDS-ON TRAINING MODULES

C1

Õppimine/õpetamine/koolitustegevus

C1: 2021 3.-5.november, Madrid, Hispaania –  praktiline MATIK koolitus lasteaiataseme õpetajate koolitajatele

Ltt team

Tulenevalt projekti pealkirjast on peamiseks eesmärgiks osalejate digioskuste täiendamine praktiliste koolitusmoodulite abil.

Mida see tähendab?

 • Rääkisime digioskustest, meetoditest ja tehnikatest
 • Järgisime praktilist koolitust. Lühidalt: koolitusel osalejad olid need, kes töö tegid!!!
 • Õppisime üldisi oskusi ja meetodeid, mida saab rakendada paljude erinevate õpetamisolukordade, vajaduste ja eesmärkide puhul.
  Olles nii üldine, loodame, et õppijad rakendavad õpitut paljudes olukordades oma tulevase praktika käigus.

Kuidas üritus korraldati?

 • Esitasime mõningaid tegevusi, mis tundusid huvitavad. Valitud alad hõlmasid:
  • Robotil ja liitreaalsusel põhinev mängukujundus
  • Robotipõhine koreograafia ja tants, kohandatud lasteaialastele
  • Graafiline disain (pildi-, joonistus-, video- ja helilooming, trükkimine ja miksimine didaktilise tegevuse kujundamise toetamiseks)
  • 3D-printimine lihtsate tehnoloogiakatsetuste jaoks lastega
  • Osalejad pidid leidma teisi sarnase huviga inimesi! Koos oma rühmaga töötasid nad oma eesmärkide saavutamiseks
  • Osalejad pakkusid välja, kavandasid ja viisid läbi oma tegevuse, vajadusel abistades oma rühma ja ürituse korraldajad.

This project (reference no. 2020-1-EE01-KA203-077987) has been funded with support from the European Commission.
This website and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ logo
Scroll to Top