STEAM K12 projekt

STEAM K12 projekti eesmärk oli anda õpetajakoolituse eriala üliõpilastele oskus kasutada erinevaid STEAM lähenemisi: robootika, sensorid, virtuaal- ja liitreaalsus, elektroonika, statistika aine rikastamiseks tehnoloogiaga. Üliõpilased õppisid vahendeid kasutama kaasaegsete õpimeetodite rakendamiseks ja õpitulemuse mõjutamiseks.

Digikompass 2019 raporti põhjal on üle 90% koolidest soetanud ProgeTiigri meetme raames STEAM vahendid, kuid suur osa Eesti õpetajad ei kasuta neid igapäevases õppetöös. Peamisteks põhjusteks on õpetajate vajalike digioskuste puudumine, vahendi ainesse lõimimise oskuse puudumine, aluseks võetavate õppematerjalide nappus. STEAM K12 digiõppevara kogumiku loomise tulemusena anti õpetajakoolituse eriala üliõpilastele oskused ja julgus kasutada erinevaid STEAM lähenemisi: robootika, sensorid, virtuaal- ja liitreaalsus, elektroonika, statistika aine rikastamiseks tehnoloogiaga. Üliõpilased õppisid vahendeid kasutama kaasaegsete õpimeetodite rakendamiseks ja õpitulemuse mõjutamiseks.

Üliõpilaste digipädevuste tõstmiseks töötati välja neljale kooliastmele 20 interaktiivsest digitaalsest õppematerjalist koosnev e-koolikoti kogumik (eesti- ja ingliskeeles), mis kasutab H5P interaktiivseid ülesandemalle https://sisuloome.e-koolikott.ee/ keskkonnas. Loodud materjali seostamiseks ainekavadega on õpiülesannete sisuksaineüleste sotsiaalsete probleemide üle arutlemine, kasutades probleemi esitlemiseks, visualiseerimiseks ning lahenduse mudeldamiseks ja prototüüpimiseks MATIK vahendeid ning tehisintellekti kasutavaid liitreaalsuse mänge. Läbivad jätkusuutliku arengu teemad on muld, vesi, ookeaniprügi, kliima ja bioloogiline mitmekesisus.

lillekastmisrobot77

          EV3, mudel lillekastmisrobot. Foto: Andres Seire

Inglise keeles on ühe materjali maht 4 akadeemilist tundi. Eesti keeles on ühe materjali maht kuni 8 tundi. Eestikeelsele kogumikule koostati õpetaja käsiraamat (40 lk). Materjali kasutamist toetab käesolev koduleht, kus Tallinna Ülikooli üliõpilased, õppejõud ja täiendkoolitustel osalevad õppijad saavad broneerida ja laenutada MATIK vahendeid õppematerjalide katsetamiseks üldhariduskoolide õpilastega EDUSPACE laboris ja koolides.

Projekt toetas ülikooli teadus- ja arendustegevuse suuna haridusuuenduse rakendumist nii õpetajahariduses ülikoolis kui ka haridusasutustes ja toetas õpetajate digipädevuste kujunemist ning ülikooli koostööd erasektoriga.

Projekti juht oli Janika Leoste ning materjalide autorid Mihkel Kangur, Kairi Mustjatse, Elyna Nevski, Kadri Mettis, Külli Kori, Andres Seire, Ülle Kikas, Madis Vasser. Õpiraamistiku lõid Kätlin Vanari ja Grete Arro.

Digiõppevara kogumiku tulemused e-koolikoti kogumikus eesti keeles ja inglise keeles .

Koostööpartnerid: Tallinna Haridusamet, Rekato OÜ, Eesti Virtuaalreaalsuskommuun EEVR, MTÜ Teaduskera
Rahastaja: Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA)
Periood: 2020

 

 

Scroll to Top