STEAM K12 projekt

STEAM K12 projekti eesmärk on anda õpetajakoolituse eriala üliõpilastele oskus kasutada erinevaid STEAM lähenemisi: robootika, sensorid, virtuaal- ja liitreaalsus, elektroonika, statistika aine rikastamiseks tehnoloogiaga. Üliõpilased õpivad vahendeid kasutama kaasaegsete õpimeetodite rakendamiseks ja õpitulemuse mõjutamiseks.

Digikompass 2019 raporti põhjal on üle 90% koolidest soetanud ProgeTiigri meetme raames STEAM vahendid, kuid suur osa Eesti õpetajad ei kasuta neid igapäevases õppetöös. Peamisteks põhjusteks on õpetajate vajalike digioskuste puudumine, vahendi ainesse lõimimise oskuse puudumine, aluseks võetavate õppematerjalide nappus. STEAM K12 digiõppevara kogumiku loomise tulemusena antakse õpetajakoolituse eriala üliõpilastele oskused ja julgus kasutada erinevaid STEAM lähenemisi: robootika, sensorid, virtuaal- ja liitreaalsus, elektroonika, statistika aine rikastamiseks tehnoloogiaga. Üliõpilased õpivad vahendeid kasutama kaasaegsete õpimeetodite rakendamiseks ja õpitulemuse mõjutamiseks.

Kogumiku materjalid on koostatud H5P interaktiivsete ülesandemallide põhjal https://sisuloome.e-koolikott.ee/ keskkonnas neljale kooliastmele. Selleks, et erinevate ainekavade üliõpilased tajuksid loodud materjali oma ainekava jaoks kasulikuna, on õpiülesannete sisuks aineüleste sotsiaalsete probleemide üle arutlemine ning neile lahenduste pakkumine, kasutades probleemi esitlemiseks, visualiseerimiseks, mudeldamiseks ja prototüüpimiseks STEAM vahendeid ning tehisintellekti kasutavaid liitreaalsuse mänge.

Algsed teemad on kaasav haridus, jätkusuutlik eluviis, loovus ja andekus, inimõigused, keeleline mitmekesisus, mis on esindatud järgmistes teemades: muld, vesi, ookean, bioloogiline mitmekesisus ja kliima. Sotsiaalsed probleemid on võetud fookuseks lähtudes Horizont Europe uurimise ja innovatsiooni raamistikust, mis näeb sotsiaalsete probleemidele lahendamiseks suunatud missioonides kütust innovatsioonist juhitud kasvule.

Projekt toetab ülikooli teadus- ja arendustegevuse suuna haridusuuenduse rakendumist nii õpetajahariduses ülikoolis kui ka haridusasutustes ja toetab õpetajate digipädevuste kujunemist ning ülikooli koostööd erasektoriga.

Projekti juht on Janika Leoste ning materjalide autorid on Mihkel Kangur, Kairi Mustjatse, Elyna Nevski, Kadri Mettis, Külli Kori, Andres Seire, Ülle Kikas, Madis Vasser. Õpiraamistiku on loonud Kätlin Vanari ja Grete Arro.

Digiõppevara kogumiku tulemused leiad e-koolikoti kogumikust.

lillekastmisrobot77

          EV3, mudel lillekastmisrobot. Foto: Andres Seire

Scroll to Top