logo_bold

UPGRADING PRE- AND IN-SERVICE TEACHERS’ DIGITAL
SKILLS WITH ONLINE STEAM HANDS-ON TRAINING MODULES

IO6

Intellektuaalne väljund 6

Kasutusjuhised digitaalsete MATIK oskuste täiendamiseks, juhib TLU

Juhib: TLU | Mai23-Aug23 | Kvaliteedijuht: JYU

Oodatavad tulemused:

  • Veebipõhise koolitusmoodulite digitaalsete ressursside struktuuri loomine
  • Ülikoolidele taristujuhendi koostamine MATIK labori varustamiseks
  • Õppejõu käsiraamatu loomine veebipõhiste koolitusmoodulite (IO2-IO4) manustamiseks õpetajate-üliõpilaste kursustesse
  • Õppejõu käsiraamatu koostamine digipädevuste raamistiku (IO1) rakendamisest õpetaja-üliõpilaste kursustel
  • Kasutusjuhendi koostamine virtuaalse MATIK labori ja võrguhoidla (IO5) kasutamiseks

Oodatav mõju: 

Siin toodetud ressursse kasutatakse laialdaselt õpetajate-üliõpilaste õpetamiseks vastavate partnerite ülikoolides ja muudes huvitatud sidusrühmades. Selle projekti raames toodetud materjalid saavad osaks ka partnerülikoolide haridusressurssidest. Loodud materjale on lihtne lokaliseerida, mis hõlbustab nende aktiivset kasutamist partnerriikide kohalike õpetajate seas. Lisaks on toodetud materjalid kättesaadavad ka kolmandatest osapooltest sidusrühmadele, nagu teised ülikoolid, MATIK tööriistade turustajad ja õppejõududele MATIK koolitusi pakkuvad asutused.

Tulemused:

👉 KASUTUSJUHISED DIGIOSKUSTE TÄIENDAMISEKS STEAM-ÕPPES (ingl k)

 

See projekt (viite nr 2020-1-EE01-KA203-077987) on rahastatud Euroopa Komisjoni toel.
See veebisait ja kogu selle sisu kajastavad ainult autori seisukohti ja komisjon ei vastuta selle eest
selles sisalduva teabe mis tahes kasutamist.

Erasmus+ logo
Scroll to Top