ÕPPES TECH-METH

ÕPPES TECH-METH uurimisgruppi kuuluvad haridus- ja ühiskonnateaduste instituutide seitsme erineva õppekava õppejõud ja teadlased. 2017. aastast tegutsenud interdistsiplinaarne uurimisrühm ÕPPES ja selle alagrupp TECH-METH koondab teadlasi, õppejõude, doktorante ja magistrante erinevatest distsipliinidest, keskendudes kõrgharidus- ja õppejõudude ning ülikoolis toimuva õppe teaduspõhisele uurimisele.

 

 

Uurimisrühm teeb koostööd uudsete tehnoloogiate ettevõtetega: Datel, koostöörobotitega tegelev Demek CNC, liitreaalsuslahendusi tootev MobiLab,  Kinema Robotics ning kõrgharidusvaldkonnas Tampere Ülikooli uurimisgrupiga Higher Education in Transition (HET), Tallinna Tehnikaülikooli uurimisgrupiga „PYNT- Present Yet Not There“ ning  Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga. 

2
1

 

 

Uurimistegevuste raames on korraldatud koostöös uurimisgrupi liikmete ja tehnoloogia ettevõtjatega teadusseminare, vebinare ja töötube õppejõududele, milles on tutvustatud uuringu tulemusi, ilmunud publikatsioone ja  piloteerivaid tehnoloogiad

Uurimisprojektid

2021- 2022  “Õppimine ja õpetamine ülikoolis. Uute tehnoloogiate ja meetodite integreerimine ülikooli õppes”. /”Learning, teaching and integration of new technologies and approaches at the university” 

Uurimisprojekti raames tegeleb uurimisgrupp järgmiste küsimustega: kuidas integreerida ja kasutada arenevaid/erinevaid tehnoloogiaid ülikooli õppes? Millised on võimalikud interdistsiplinaarsed lähenemised, meetodid ja õpetamispraktikad tehnoloogiate kasutamisel? Kuidas mõjutab uute tehnoloogiate rakendamine õppejõudude identiteete, heaolu ja õpetamispraktikaid, arusaamu õpetamisest ja õppimisest ülikoolis?

2019-2022 “Professionaalsed rajad hariduslike innovatsioonide ja ülikoolide institutsionaalsete muutuste kontekstis. Õppejõudude professionaalne identiteet ja õpetamise praktikad, kogemus ja heaolu

Teadusseminarid

10.02.22 Kaugosalusroboti Double 3 esitlus ja arutelu õppetöös kasutamise üle

2.03.22 Muutusprotsessid ülikoolis: õppimise ja õpetamise transformatiivsed praktikad

6.04.21 Õppejõu muredest üliõpilaste õppimiseni

6.09.21 Tulevikutehnoloogiate seminar, I sessioon

6.09.21 Tulevikutehnoloogiate seminar, II sessioon

20.04.22 Tulevikutehnoloogiad kõrghariduses?

16.11.22 Uute tehnoloogiate kasutamise kogemused. Vastuolud ja tulevikuperspektiivid ülikooli õppes

1.11.23 Kolme Euroopa ülikooli õppejõudude akadeemilised rajad (ingl. k)

Malta University slaidid (ingl. k)
Tallinn University slaidid (ingl. k)
Tampere University slaidid (ingl k)

 

17.01.24 Akadeemilise tee võlu ja valu

Akadeemilise elu võlu ja valu slaidid

 

Publikatsioonid

Leoste, J., Jõgi, L., Õun, T., Pastor, L., San Martín López, J., Grauberg, I. (2021). Perceptions about the Future of Integrating Emerging Technologies into Higher Education – The Case of Robotics with Artificial Intelligence. Computers, 10 (9). https://doi.org/10.3390/computers10090110

Leoste, J., Rakic, S., Marcelloni, F., Zuddio, M. F., Marjanovic, U., & Oun, T. (2021). E-learning in the times of COVID-19: The main challenges in Higher Education. 2021 19th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), 225–230. https://doi.org/10.1109/ICETA54173.2021.9726554

Jõgi, L (2021). A virtual space for learning and collaboration - teaching and assessing practical skills online In: Jõgi, L., Leoste, J., Väät, S., Maire Tuul, Csilla Lazar (Eds).  A FLEXIBLE FRAMEWORK FOR HYBRID LOWER-SECONDARY EDUCATION, 31-38. 

Jõgi, L., Ümarik, M., Pata, K. (Eds) (2020). Teaching and Learning at the University. Practices and Transformations. Cambridge Scholars Publishing.

Ümarik, M., & Jõgi, L. (2020). Introduction interdisciplinary teaching and learning at the university as an educational innovation: LIFE project courses. in: (Eds) Jõgi, L, Ümarik, M, & Pata, K. (2020). Teaching and Learning at the University. Practices and Transformations. Cambridge Scholars Publishing, 11-29.

Jõgi, L. & Ümarik, M. Oder, T. (2020). The professional identity and teaching practice of academics in the context of changes at the university. in: (Eds) Jõgi, L, Ümarik, M, & Pata, K. (2020). Teaching and Learning at the University. Practices and Transformations. Cambridge Scholars Publishing, 83-101.

Jõgi, L., Ümarik, M., Pata, K. (2020).  University as a space for educational innovation, changes in teaching and learning. In: (Eds.) Jõgi, L, Ümarik, M, & Pata, K. (2020). Teaching and Learning at the University. Practices and Transformations. Cambridge Scholars Publishing, 2-11.

Saia, K., Toros, K. (2020). The shifting paradigm of interprofessional collaboration in higher education: getting the students ready for interprofessional practice. In: Teaching and Learning at the University: Practices and Transformations (59−74). Cambridge Scholars Publishing.

Jõgi, L., Ümarik, M. (2019). Negotiated professional identities of academics in the context of structural reform and innovation at the university". HEAd´19 5th International Conference on Higher Education Advances: 5th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’19). (Eds). Domenech, Josep; Merello, Paloma; de la Poza, Elena; Blazquez, Desamparados; Peña-Ortiz, Raúl. València: 2019, Editorial Universitat Politècnica de València, 307−314. DOI: 10.4995/HEAD19.2019.9453.

Scroll to Top