MURRANGULISTE TEHNOLOOGIATEGA ÕPPIMISE TÖÖRÜHM

Interdistsiplinaarne uurimisrühm: Murranguliste tehnoloogiatega õppimise töörühm

Uurimisrühma tuumikliikmetel Kai Patal ja Terje Väljatagal on 30-aastane kogemus digiõppe ökosüsteemide kujundamisel ja uurimisel. Nüüd uuritakse uusi sotsiaal-tehnilisi õppimise ökosüsteeme ja murranguliste tehnoloogiatega õppekeskkondi, eriti formaalses kõrg- ja kutsehariduses, informaalsel töökohal õppimises ja arukates mitteformaalse õppe ökosüsteemides.

Meeskonnaliikmed on Haridusteaduste instituudist, Digitehnoloogiate instituudist ning koostööd tehakse ka Sisekaitseakadeemia kaasahaarava õppetehnoloogia meeskonnaga, kellel on kutsekõrghariduse kontekstis piisavalt testimiskeskkondi murranguliste tehnoloogiate tarbeks.

Meie kontseptuaalne uurimus keskendub ökoloogilise õpidisaini põhimõtetele. Hajutatud tunnetusmudelite rakendused sotsiaal-kultuurilises kontekstis võimaldavad uusi viise õppimise mõistmiseks sotsiaal-tehnilistes süsteemides. Põhialuste ümbermõtestamine murrangulistes  keskkondades (kaasavates õpikeskkondades ja sotsiaal-tehnilistes nutikate õppeökosüsteemides) on üks kesksemaid teemasid, mida meie arvates tasub uurida.

Samuti tunneme muret väärtuspõhise lähenemisviisi pärast digitaalse õppe ökosüsteemi kujundamisel. Seega otsime õppivates ökosüsteemides väärtustena kaasatust, aktiivset osaluskodanikku ja jätkusuutlikkust.

 

 

Teeme teaduskoostööd Sisekaitseakadeemiaga:

Scroll to Top