logo_bold

UPGRADING PRE- AND IN-SERVICE TEACHERS’ DIGITAL
SKILLS WITH ONLINE STEAM HANDS-ON TRAINING MODULES

IO3

Intellektuaalne väljund 3

Koolitusmoodul 2, veebipõhine praktiline MATIK koolitusmoodul põhihariduse taseme õpetajate koolitamiseks, juhib UiS

 

Juhib: UiS | Nov21-Apr22 | Kvaliteedijuht: URJC

Oodatavad tulemused:

  • Sotsiaalsete väljakutsete valimine: õppekavaga seotud jätkusuutlikkuse küsimused
  • Eakohaste MATIK komplektide valimine: VR, robootika ja mikrokontrollerid algkooli (1-7 klassi) jaoks
  • Digipädevuste raamistiku (IO1) rakendamine koolitusmooduli disainis
  • Käegakatsutavate prototüüpide ressursside loomine ja testimine
  • Digiressursside loomine ja testimine

Oodatav mõju: 

Toodetud ressursse kasutatakse laialdaselt õppejõudude-üliõpilaste juhendamisel projekti partnerülikoolides. Need ressursid korraldatakse kas iseseisva õppimise protseduuride komplektidena või juhendatud töötubade raames; need viimased toimuvad vastavate ülikoolide MATIK laborites, keskendudes erinevatele MATIK erialadele. Samuti saavad õpetajatudengid neid materjale kasutada oma praktika ajal kooliõpilasi õpetades. Kohalikes keeltes olevad materjalid saavad osaks partnerülikoolide või -asutuste õpetajate täiendkoolitusprogrammidest, mis hõlbustab nende laialdast kasutamist partnerriikide kohalike õpetajate seas. Lisaks on loodud materjalid kättesaadavad kolmandatest osapooltest sidusrühmadele (teised ülikoolid, STEAM-i tööriistade turustajad, õpetajatele MATIK koolitusi pakkuvad asutused jne).

Tulemused:

👉  Koolitusmoodul põhikooli õpetajatele

👉 Materjalid teistes keeltes

                

 

 

39

See projekt (viite nr 2020-1-EE01-KA203-077987) on rahastatud Euroopa Komisjoni toel.
See veebisait ja kogu selle sisu kajastavad ainult autori seisukohti ja komisjon ei vastuta selle eest
selles sisalduva teabe mis tahes kasutamist.

Erasmus+ logo
Scroll to Top