Enliven

 Projekti kestus 01.03.2021-28.02.2023

          Erasmus+ ENLIVEN - projekti  eesmärk on luua alused uuenduslikule rahvusvahelisele digitaalsele õpikeskkonnale.

Tänapäeval on tungiv vajadus ühendada traditsiooniline – kohalviibiv – haridus teiste õpetamise ja õppimise vormidega eesmärgiga toetada hariduse kaasajastamist. Eelkõige kujutab veebiharidus piiranguid ja võimalusi, mida saab ära tunda, leevendada, millele toetuda ja mida saab kasutada nende positiivsete aspektide ärakasutamiseks, pidades silmas praegusi ja tulevasi vajadusi.

Erasmus projekt ENLIVEN keskendub õppimise ja õpetamise laiendamisele rahvusvahelistesse virtuaalsetesse õpikeskkondadesse. Konsortsium koosneb Saltsburgi, Lissaboni, Novi Sadi, Pisa, Hamburgi ja Tallinna Ülikooli teadlastest.

Tallinna Ülikool, olles ühena kuuest konsortsiumi kuuluvast ülikoolist üle Euroopa, on pühendunud olemasolevate kaugõppepraktikate täiustamisele ja rikastamisele.

Tuginedes COVID pandeemia esimeses faasis omandatud e-õppe kogemustele plaanitakse läbi selle projekti loodavate digiõppekursuste pakkuda uudseid kaasavaid õpimeetodeid ja lahendusi, mis oleks ka läbi virtuaalruumi tudengeid aktiivsele osalusele ärgitavad. Teisalt toetatakse projekti raames nii õppejõudude kui tudengite digipädevuste kasvu. Täiustatud virtuaalse rahvusvahelise õpikeskkonna loomisega soovime süvendada koostööd Euroopa partneritega.

 

Intellektuaalse Väljundi 1 eesmärk on tõsta kõigi ülikooli kogukonna komponentide digipädevusi ja -oskusi ning hõlpsasti ligi pääseda ja kasutada digiõppes kasutatavate platvormide ja vahendite potentsiaali.

Selle eesmärgi saavutamiseks kavandatakse mitmeid tegevusi, et töötada välja, katsetada, katsetada, rakendada ja täiustada õppe-õppematerjale ning sõnastada suunised lühikeseks paindlikuks ja progressiivseks õppeks.

Tegevused hõlmavad kursuse moodulite komplekti väljatöötamist ja nende täielikku rakendamist partnerülikoolides.

Selle raames on valminud nn ellujäämiskomplekt (Survival Kit), mis pakub tuge põhiliste digitaalsete meetodite ja tööriistade kasutamiseks, et vastata tänapäeva õppimise ja õpetamise kontekstis tekkivatele vajadustele.

See koosneb mikromoodulite komplektist, mis sisaldab videomaterjale, õpetusi ja parimaid tavasid kasutajatele, kes vajavad kiiret tutvustamist mõnede kõige levinumate õppe- ja õpetamisvahendite ja -meetodite jaoks. Tänu ellujäämiskomplektile peaksite suutma lahendada mõned kõige levinumad probleemid kohaloleku- ja kaugõppes kasutatavate platvormide puhul.

 Tallinna Ülikooli projekti tiim:

image

Janika Leoste
õpperobootika külalisteadur, ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist
janika.leoste@tlu.ee

IMG_2831

Sirly Väät
haridustehnoloog, Eduspace labori assistent
Enliven projekti EE tiimi koordinaator
sirly.vaat@tlu.ee

Maire Tuul

Maire Tuul
alushariduse dotsent

Mart Laanpere

Mart Laanpere
matemaatika ja informaatika didaktika professor

Marika Kutskova

Marika Kutškova
koolitusjuht

Egle Hollman

Egle Hollman
teadusassistent

 

Erasmus+ logo väike
Scroll to Top