logo_bold

UPGRADING PRE- AND IN-SERVICE TEACHERS’ DIGITAL
SKILLS WITH ONLINE STEAM HANDS-ON TRAINING MODULES

IO1

Intellektuaalne väljund 1

Digipädevuste raamistik MATIK õppes, juhib JYU

Juhib: JYU | Märts21-Jaan23 | Kvaliteedijuht: TLU

Oodatavad tulemused:

  • Mudeli loomine DigCompEdu raamistiku rakendamiseks MATIK koolitusmoodulite, labori ja pedagoogilise juhendi väljatöötamisel ja hindamisel
  • STEAM Upgrade moodulite jaoks kõige asjakohasemate üksuste valimine DigCompEdust
  • Üksuste kaardistamine veebipõhise STEAM Upgrade moodulite koolitusmoodulite jaotistega
  • STEAM Upgrade moodulite materjali hindamisraamistiku loomine
  • Hindamisvahendi kasutamise juhendi kirjutamine

Oodatav mõju: 

STEAM Upgrade raamistikku kasutatakse laialdaselt õpetajakoolituse programmides ja professionaalse arengu programmide kujundamisel. Seda rakendatakse EduLabsis ja teistes MATIK programmides. MATIK raamistik toetab ressursside arendamist ja hindamist, mis parandavad nii koolitajate digioskusi kui ka aitavad neil toetada õppijate läbivate ja ainespetsiifiliste pädevuste, eriti võtmepädevuste arendamist. Lisaks on STEAM Upgrade raamistik saadaval ka kolmandatest osapooltest sidusrühmadele (teised ülikoolid, MATIK tööriistade arendajad ja turustajad, õpetajatele MATIK koolitusi pakkuvad asutused jne). STEAM Upgrade raamistik toetab ka muude haridusressursside kujundamist ja hindamist.

Tulemused:

👉 DIGIPÄDEVUSTE RAAMISTIK MATIK ÕPPES (ingl k)

👉 ENESEHINNANGU UURING (ingl k)

See projekt (viite nr 2020-1-EE01-KA203-077987) on rahastatud Euroopa Komisjoni toel.
See veebisait ja kogu selle sisu kajastavad ainult autori seisukohti ja komisjon ei vastuta selle eest
selles sisalduva teabe mis tahes kasutamist.

Erasmus+ logo
Scroll to Top