logo_bold

UPGRADING PRE- AND IN-SERVICE TEACHERS’ DIGITAL SKILLS WITH ONLINE STEAM HANDS-ON TRAINING MODULES

Projekti partnerid

Projektis osaleb kuus ülikooli Euroopast ja 2 tehnoloogiaga seotud ettevõtet Ungarist.

Selles projektis osalevad ülikoolid tegid juba varasemalt tihedat koostööd erinevates koosseisudes, sealhulgas varasemates Erasmus+ projektides. Neil kõigil on ühised huvid innovaatiliste õpikeskkondade väljatöötamise vastu, et tõhustada võtmepädevuste ja digioskustega õpetajate eel- ja täiendusõpet, IKT-d ning eelkõige MATIK-hariduse valdkonnas. Neil on juba toimivad uuenduslikud hariduslaborid ja/või laialdane taust erinevate fookustega uuenduslike õpiuuringute alal.

Projekti juhib Tallinna Ülikool.

Screenshot 2021-11-30 at 09.53.02

Tallinna Ülikool (TLU) on suurim humanitaarteadusi õpetav ülikool Tallinnas ja suuruselt kolmas avalik-õiguslik ülikool Eestis. Meil õpib ligi 7000 üliõpilast ning töötab ligi 400 õppejõudu ja teadlast. Iga kümnes õppejõud meie ülikoolis on pärit välisriikidest, aasta-aastalt suureneb välistudengite osakaal ning ülikooli panus rahvusvahelisse teadustöösse.

Tallinna Ülikool on viimase 14 aastaga liitnud endaga hulga õppe- ja teadusasutusi. See on oluliselt laiendanud ülikooli vastutusvaldkondade skaalat, mis täna ulatub õpetajakoolitusest koreograafiani.

Ülikooli viis fookusvaldkonda on: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

Tallinna Ülikool, Eesti ülikoolina, pakub ja arendab eelkõige eestikeelset ja Eesti vajadustest lähtuvat haridust ja teadust. Arvestades kõrghariduses toimuvat, on oluline roll ka rahvusvahelistumisel.

Tallinna Ülikool on partner 14-s Euroopa Liidu regionaalprogrammi projektis ja ühes neist – Learning Layers – koordinaatoriks. ELi raamprogrammis Horisont 2020 osaleme samuti nii partnerina kui koordinaatoritena. Ülikoolil on lepingud 43 partnerülikooliga 21 riigist ja üle 490 Erasmus+ partnerlepingu, oleme nelja rahvusvahelise kõrgharidusasutusi ühendava võrgustiku liige ja meie teadlased ja õppejõud panustavad aktiivselt oma erialaste võrgustike tegemistesse.

Haridusteaduste instituut on Tallinna Ülikooli vanim akadeemiline üksus, mis viib läbi õpet kõrghariduse, täiendõppe ja teaduse, arendus- ja loometegevuse kolmel tasemel järgmistes õppevaldkondades: õpetajaharidus ja kasvatusteadus, mitteformaal- ning elukestev õpe, kaasav haridus ning haridusjuhtimine ja innovatsioon.

Jyväskylä ülikooli (JYU) Soome haridusuuringute instituudi uuendusliku õpikeskkonna uurimisrühm keskendub laste ja noorte 21. sajandi oskuste edendamisele. Meie uurimistöö hõlmab uuringuid kasutajapõhiste õppetehnoloogiate, õppimise ja heaolu ruumide, uuenduslike õpetamis- ja õppimistavade, STEAM-hariduse, digipädevuste, tehnoloogiapõhise õppe ning IKT-kasutuse hindamise ja võrdlemise kohta hariduses.

Soome Haridusuuringute Instituut (FIER) on Jyväskylä ülikoolis, Soomes asuv multidistsiplinaarne haridusuuringute, hindamise ja arendamise keskus. Selle tohutu uurimiskogemus, laiaulatuslikud uurimisvaldkonnad ja multidistsiplinaarne lähenemine – koos märkimisväärse teadlaste hulga ja publikatsioonide mahuga – teevad FIERist riiklikult ainulaadse ja rahvusvaheliselt olulise haridusuuringute üksuse.

Kasvav rahvusvaheline koostöö ja teadlaste vahetus on iseloomustanud FIERi tegevust selle asutamisest kuni tänapäevani. Tänaseks on FIERil ülemaailmne kontaktide võrgustik ning ta teeb koostööd juhtivate uurimisrühmade ja institutsioonidega igal kontinendil. FIER teeb ulatuslikku koostööd OECD, erinevate ELi agentuuride ja IEA-ga.

Väljaanded on FIERi tegevuse, uurimisprotsessi ja teaduskoostöö oluline aspekt. Oma eksisteerimise jooksul on FIER avaldanud üle tuhande raamatu ja seeriaväljaande. FIERi praegused väljaanded koosnevad kolmest teadussarjast, teaduspõhistest raamatutest, Soome ajakirjast Education Journal Kasvatus ja Finnish Journal of University Pedagogy.

Rey Juan Carlose ülikool (URJC), asutatud 1996, on Madridi kogukonna avalik ülikool. Sellel on viis ülikoolilinnakut: Aranjuez, Alcorcón, Fuenlabrada, Madrid ja Móstoles ning mitu ülikoolilinnakut pealinnas ja umbes 50 000 üliõpilast.

Ülikool pakub kvaliteetset koolitust laia akadeemilise pakkumise kaudu. Käesoleval õppeaastal õpetatakse 81 bakalaureusekraadi, millest 9 on online ja 9 inglise keeles, ning 78 Double Degrees, mis on enim topeltkraade pakkuv Hispaania ülikool, mis suurendab üliõpilaste koolitust ja spetsialiseerumist. Rey Juan Carlose ülikooli pakutavate erialade mitmekesisus ning selle õppejõudude ja teadlaste kõrge konkurentsivõime on selle tulemusena suurendanud ülikooli lõpetanute tööalast konkurentsivõimet.

Aidates kaasa teadmiste esirinnas, leitakse tulemus meie rahvusvaheliselt tunnustatud teadusuuringutest. Praegu on sellel 18 suurt rahvusvahelist projekti, neist 8 H2020, lisaks 31 suurt riiklikku ja 11 kohalikku projekti. Teisest küljest avaldati mõjutatud ajakirjades eelmisel aastal ligikaudu 1000 artiklit, millest üle poole on esimesse kvartiili.

Johannes Kepleri ülikool (JKU) asub Austrias Linzis. Täna õpib JKU-s enam kui 20 000 üliõpilast neljas teaduskonnas ja 127 asutuses ning enam kui 60 kaasaegses praktilises akadeemilises kraadiõppes. Ülikool on sõlminud partnerlussuhted enam kui 500 rahvusvahelise teadus- ja haridusasutusega. Maailma ülikoolide edetabeli järgi on JKU 2021. aasta maailma ülikoolide edetabelis 601.–800. ja 2016. aasta noorte ülikoolide edetabelis 101.–150.

Linzi hariduskool on JKU teaduskond. See teaduskond võõrustab enam kui 50 hariduse valdkonna doktoranti. Linzi Hariduskool on tihedalt seotud GeoGebraga, kellega koos tegeletakse hariduse täiustamisega. GeoGebra on ülemaailmne õppeplatvorm, millel on täna üle 100 miljoni kasutaja ja mis sisaldab umbes 10 miljonit erinevat õppematerjali.

Norra edelarannikul asuv Stavangeri ülikool (UiS) asub riigi kõige atraktiivsemas piirkonnas, kus elab umbes 300 000 elanikku. Pidevas koostöös ja dialoogis ümbruskonnaga nii piirkondlikult, riiklikult kui ka rahvusvaheliselt naudime avatud ja loomingulist õhkkonda hariduse, teadusuuringute, innovatsiooni, levitamise ja muuseumitegevuse jaoks.

Esitame väljakutse üldtuntule ja uurime tundmatut.

Stavangeri Ülikool soovib olla avatud ja uuendusmeelne ülikool, mis näitab hariduse, teadustöö ja kunstilise arendustöö kõrget kvaliteeti. Meie ühine suund juhindub vastutusest jätkusuutliku ülemineku eest. Meie eesmärk on, et meid iseloomustaks õpilaste ja töötajate kõrge heaolu tase. Energia, tervis ja heaolu ning kogu eluks õppimine on meie prioriteetsed valdkonnad.

Craftbot on 3D-printerite arendaja, uuendaja ja tootja. Ungari ettevõte asub Budapestis ja asutati 2014. aastal. Ettevõtte esimene 3D-printer, mis kasutab FFF-tehnoloogiat, tuli turule 2014. aasta augustis ja seda toetas edukas turuletoomine. Alates asutamisest on Craftbot kavandanud ja tootnud 10 erinevat 3D-printeri mudelit ning müünud ​​üle 10 000 ühiku üle maailma. Praegu on ettevõtte aastane tootmisvõimsus sõltuvalt mudeli koostisest vahemikus 3–5000 tükki.

Craftbot pakub haridusasutustele riistvara, tarkvara ja õppetundide täielikku võtmed-kätte lahendust. Kasutajasõbralikud ja usaldusväärsed 3D-printerid aitavad õpetajatel täiustada õpetamismeetodeid ja kaasahaaravat laborikogemust.

Craftbotsi kasutamise eelised hariduses seisnevad selles, et õpetajad saavad:

  • Printida objekte, mis võivad aidata õpetada matemaatikat, füüsikat, bioloogiat, keemiat jne.
  • Õpetadae 3D-disaini – aidata õpilastel ise projekte luua
  • Julgustada MATIK haridusprojekte
  • Tutvustada 3D-printimist laiemale publikule
  • Anda tulevastele keskkooli-/ülikooliõpilastele põhiteadmised 3D-printimisest

See projekt (viite nr 2020-1-EE01-KA203-077987) on rahastatud Euroopa Komisjoni toel.
See veebisait ja kogu selle sisu kajastavad ainult autori seisukohti ja komisjon ei vastuta selle eest
selles sisalduva teabe mis tahes kasutamist.

Erasmus+ logo
Scroll to Top