ETTEVÕTLUSKOOSTÖÖ

 

Ettevõtetele pakume arendus- ja rakendusuuringuid hariduse ning elukestva õppe valdkonnas, eesmärgiga toetada hariduse digitaalset transformatsiooni.

Digitaalse transformatsiooni suunal teeme koostööd näiteks Demek CNC OÜ ja Datel AS-ga. Alusharidusse digitaalsete õppemeetodite toomisel oleme koostööd teinud MobiLab OÜ ja ALPA Kids OÜ-ga, samuti rahvusvahelise õpperobootika seadmeid tootva ettevõttega TTS Group.

Toome näitena ühe teenuse, mida osutati Alpa Kidsile.

Alpa

Alpa Kids mobiilirakenduses sisalduvate mängude kaheetapiline pedagoogiline analüüs

Ettevõtte soov oli saada juba loodud mängudele pedagoogilist hinnangut ja tagasisidet, et luua ja arendada nende põhjal personaliseeritud digitaalne õpitee. Eesmärgiks oli anda Tallinna ülikooli õppejõudude ja teadlaste poolt Alpa Kids rakenduses olevatele mängudele pedagoogiline hinnang ning koostöös lasteaedade ja koolidega viia läbi Alpa Kids mobiilirakenduse osade mängude läbi mängimine ja neile tegevõpetaja poolse pedagoogilise hinnangu andmine.

Põhiline tulemus
Teaduslikel meetoditel põhineva ning ka väljaspool internetikeskkonda kasutatava alushariduse õppevahendina rakendatava mobiilirakenduse pedagoogiline analüüs ning ettepanekud ja soovitused mängu arendajale.

Kas ja mille poolest on töö tulemus uudne?
Rakenduses kasutatavad lähenemised ning õppemeetodid on välja töötatud koostöös TLÜ teadlastega ning esitatud ettevõttele kujul, mis võimaldab neid siduda alushariduse õppekavaga. Toetamaks loodava õpiraja funktsionaalsust, on ettevõte kasutanud pedagoogilise analüüsi tulemusi nii personaalse õpiraja sisendina kui ka Base Campi häkatoni tarbeks.

Milles seisneb töö rakenduslik väärtus?
Mobiilirakenduse kujul oleva teaduslikult toetatud alusharidusliku õppematerjali pedagoogiline täiendamine ja arendamine. Rakendus võimaldab eelkooliealistel lastel mängupõhiselt teadmisi omandada ning lihtsustab oluliselt alghariduse distantsõpet. Samas aitavad eri tasemetel mängitavad mängud ning saadud eduelamus kaasa lapse positiivse enesehinnangu kujunemisel.

Koostöö Demekiga

Koostöö Dateliga

Koostöö STEAM valdkonnas

Eduspace laborist

image

Koostöösooviga võta ühendust:

Janika Leoste
leoste@tlu.ee
+372 504 5081

Scroll to Top