logo_bold

UPGRADING PRE- AND IN-SERVICE TEACHERS’ DIGITAL
SKILLS WITH ONLINE STEAM HANDS-ON TRAINING MODULES

VÄLJUNDID

Intellektuaalsed väljundid

  • IO1  - Digipädevuste raamistik MATIK õppes, juhib JYU
  • IO2  - Koolitusmoodul 1, veebipõhine praktiline MATIK koolitusmoodul alushariduse taseme  õpetajate koolitamiseks, juhib URJC
  • IO3  - Koolitusmoodul 2, veebipõhine praktiline MATIK koolitusmoodul põhihariduse taseme õpetajate koolitamiseks, juhib UiS
  • IO4  - Koolitusmoodul 3, veebipõhine praktiline MATIK koolitusmoodul keskhariduse taseme õpetajate koolitamiseks, juhib TLÜ
  • IO5  - Virtuaalne MATIK laboratoorium ja veebihoidla, juhib JKU
  • IO6  - Kasutusjuhised digitaalsete MATIK oskuste täiendamiseks, juhib TLU

See projekt (viite nr 2020-1-EE01-KA203-077987) on rahastatud Euroopa Komisjoni toel.
See veebisait ja kogu selle sisu kajastavad ainult autori seisukohti ja komisjon ei vastuta selle eest
selles sisalduva teabe mis tahes kasutamist.

Erasmus+ logo
Scroll to Top