logo väiksem

 Projekti kestus 01.09.2021-31.08.2023

 

Tehnoloogiaga rikastatud võõrkeeleõpe: interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine uurimismeetodite ja -instrumentide väljatöötamiseks

Projekti põhieesmärk on süstemaatiliselt ja tõenduspõhiselt uurida, millised faktorid soodustavad võõrkeeleõpet tehnoloogiarikkas keskkonnas. Selle projekti raames on loodud interdistsiplinaarne uurimisrühm, mis viib kokku kompetentsid kolmest põhivaldkonnast: tehnoloogia-, haridus- ja ainedidaktikast.

 

pilt kodukale

Rühm koosneb uurijatest ja didaktikutest Humanitaarteaduste, Haridusteaduste ning Digitehnoloogiate instituutidest, kes töötavad välja uurimisdisaini, mille fookuses on võõrkeele õpetaja ja õppija tehnoloogiaga rikastatud keskkonnas. Koostöös haridustehnoloogide ja võõrkeeleõpetajatega koolides töötab uurimisrühm välja õppedisaini lähtudes ICAP teoreetilisest raamistikust (Kognitiivne kaasatus ja aktiivõpe: Interaction-Creation-Active-Passive). Väljatöötatud õppedisain on suunatud ennastjuhtiva õppija ja õppija agentsuse toetamiseks. Peale piloteerimist koolides, analüüsitakse õppijate kognitiivseid ja metakognitiivseid starteegiaid võõrkeeleõppes tehnoloogiarikkas keskkonnas.

  Uurimisrühm:

A.Ljalikova

Aleksandra Ljalikova
TÜHI-HTI  –  prantsuse keele didaktika dotsent - projektijuht

K.Vanari

Kätlin Vanari
HTI - nooremteadur, projektijuht

 

A.Heero

Aigi Heero
TÜHI - saksa keele ja didaktika dotsent

K.Tammets

Kairit Tammets
DTI - haridustehnoloogia professor

 

 

M.Meristo

Merilyn Meristo
TÜHI - prantsuse keele dotsent

 

T.Anspal

Tiina Anspal
HTI - koolipedagoogika lektor

 

 

T.Väljataga

Terje Väljataga
HTI - õpikeskkonna uuringute vanemteadur

 

L.H.Sillat

Linda Helene Sillat
DTI - juhataja, õpitehnoloogia külalisteadur

 

 

   Kaasatud magistriõppe üliõpilased:

Alisa Altan
Võõrkeeleõpetaja MA õppekava
(prantsuse keel)

 

Jelisaveta Jepifanova
Võõrkeeleõpetaja MA õppekava
(prantsuse ja inglise keel)

 

Mari-Liis Kurvits
Võõrkeeleõpetaja MA õppekava 
(saksa keel)
Scroll to Top