Tehnoloogiaga rikastatud võõrkeeleõpe

Projekti kestus:
01.09.2021-30.06.2024

Koosloome

                                   Foto: erakogu. Koosloomelabor 2024

Koosloomelabor 2023


2023.
aastal toimus Koosloomelabor „Tehnoloogiaga rikastatud võõrkeeleõpe“ (3 EAP) 13.01-13.02.2023, mille käigus võõrkeeleõpetajad, haridustehnoloogid ning ülikoolididaktikud ja uurijad töötasid välja tehnoloogiaga rikastatud õppedisainid ja õpiampsud (allpool).

Väljatöötatud õppematerjalid tutvustavad, kuidas tehnoloogia võib aidata kaasata õppijaid võõrkeeletundi ning toetada õppija eneseregulatsiooni kujunemist võõrkeeleõppes.

Belc 2024

                                   Foto: erakogu. BELC Régional konverents 2024

BELC Régional konverents 2024


2024.
aastal toimus esmakordselt Eestis 10.-14. juunil Prantsuse keele õpetajakoolituse suvekool ja konverents BELC Régional.

BELC piirkondlikku konverentsi-koolitusprogrammi korraldab Prantsuse Haridusministeeriumi alla kuuluv France International institutsioon (FEI). Aastas toimub mitu piirkondlikku konverentsi üle maailma. Sel aastal toimuvad konverentsid Hongkongis, USA-s, Senegalis ja esimest korda ka Eestis. Eesti suvekoolis osalesid viie riigi esindajad: Prantsusmaalt, Leedust, Lätist, Ukrainast, Soomest ja Eestist. Kokku oli osalejaid, esinejaid ja koolitajaid 100. See on esimene kord, kui selline suur üritus toimub Läänemere piirkonnas.

Tallinna Ülikool võõrustas seda konverentsi FURi projekti raames "Tehnoloogiaga rikastatudvõõrkeeleõpe: interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine uurimismeetodite ja -instrumentideväljatöötamiseks". Tallinna Ülikoolist tulid ettekanded ja töötoad teemal, kuidas kasutada tehisaru ja robootikat võõrkeeleõppes.
Rohkem infot siin: https://www.france-education-international.fr/belc/universites-regionales-belc/belc-estonie-2024

Lak2-1

Tunnikavad ja näidised

Eraldi toome välja ühe õppedisaini näite LAK-õppest (Loodusõpe ja Inglise keel), kus on kasutatud tehnoloogiat (mitte IKT) ning näidatud, kuidas enseregulatsiooni strateegiad on integreeritud õppesse.

LAK-õppe tunnikavad ja kogumik on koostatud Tallinna Inglise Kolledži 5. klassi inglise keele ja loodusõpetuse lõimitud õppeprogrammi järgi. Lõimitud õppeprogrammi loomist ja rakendamist Tallinna Inglise Kolledžis on toetanud Kaasaegse Kooli Sihtasutus. Käesolev kogumik on valminud Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse projekti raames.

Kogumiku autorid: Luise Tiks ja Kaia Norberg.

Kogumiku autorid on püüdnud leida kõikide kasutatud materjalide ja illustratsioonide autoriõiguste omanikke ning paluvad vabandust võimalike vigade ja puuduste pärast. Pretensioonidega palume pöörduda aadressill luise.tiks@gmail.com.
Autoriõigus: Luise Tiks ja Kaia Norberg (v.a viidatud materjalid, mis kuuluvad teistele autoritele)

Kogumik on avaldatud Creative Commons Autorile viitamine-Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel.

Projekti rahastas Tallinna ülikooli uuringufond

Scroll to Top