VOLDIK

Õppimise ja õpetamise uurimise labor

Valminud on EDUSPACE uurimislaborit tutvustav voldik, kus anname ülevaate uurimislaboris toimuvast teadustööst, pikaajalistest ja lühiajalistest programmidest, ettevõtlus- ja rahvusvahelisest koostööst. Samuti tutvustame uurimislaboris kasutatavaid seadmeid ja virtuaalruumi ning saate ka lugeda, mida teised meie labori kohta on öelnud.

 

 

Scroll to Top