logo_bold

UPGRADING PRE- AND IN-SERVICE TEACHERS’ DIGITAL
SKILLS WITH ONLINE STEAM HANDS-ON TRAINING MODULES

IO5

Intellektuaalne väljund 5

Virtuaalne MATIK labor ja veebihoidla,  juhib JKU

Juhib: JKU | Nov22-Apr23 | Kvaliteedijuht: TLU

Oodatavad tulemused::

  • Veebihoidla struktuuri loomine
  • VR MATIK labori struktuuri loomine
  • Projekti veebihoidla loomine
  • VR MATIK labori loomine

Oodatav mõju: 

Intellektuaalse väljundi 5 (IO5) eesmärk on välja töötada virtuaalne MATIK labor ja õppematerjalide sisu (IO2-IO4, IO6) veebihoidla. Materjali sisu kogutakse ja komplekteeritakse lähtudes projekti peamistest eesmärkidest, milleks on koolitada eel- ja täiendusõpetajaid, et parandada nende võimet kasutada tehnoloogiate eeliseid oma MATIK-uga seotud õpetamisvaldkondades. Samuti aitab see neil suurendada digipädevusi üldiselt, aidates neil kasutada kaasaegseid õpetamismeetodeid reaalses klassiruumis, kui see on asjakohane või soovitatav. IO5 eesmärk on pakkuda sihtrühmale (kõikide MATIK-uga seotud teemade koolieelsed ja täiendusõpetajad või muud kasutajad, kes võivad vajada digioskuste koolitust) vahendit, et nad saaksid otsida ja uurida teavet digitaalsed tööriistad. Projekti tulemuste edasisteks potentsiaalseteks kasutajateks võib pidada ülikooli õppejõude, õpetajatudengeid, õpetajaid, õpetajakoolitajaid, lapsevanemaid, üliõpilasi ja teisi. Platvormi osaks saab virtuaalne MATIK labor, mis aitab koolitus- ja täiendõppeõpetajatel hõlpsamini mõista esilekerkivaid tehnoloogiaid, nagu 3D-printimine, ning võimaldab neil luua oma virtuaalseid ressursse, mida jagada.

Tulemused:

Erasmus+ projekti raames valminud ja eesti keelde tõlgitud õppematerjalid on suurepärane abiline oma kolleegidele uue põneva töötoa läbiviimiseks. Moodulid sobivad kasutada kõikidele õpetajatele kõikidel astmetel, kuid kohandamiseks õpilastega tööks, jälgi, millise haridusastme õpetajatele on materjalid loodud. Mõnusat kasutamist!

👉 Õppematerjalid õpetajate digipädevuste arendamiseks

*Projekti materjalid erinevates keeltes leitavad Väljundite 2 kuni 4 alt

 

 

IMG_9746

See projekt (viite nr 2020-1-EE01-KA203-077987) on rahastatud Euroopa Komisjoni toel.
See veebisait ja kogu selle sisu kajastavad ainult autori seisukohti ja komisjon ei vastuta selle eest
selles sisalduva teabe mis tahes kasutamist.

Erasmus+ logo
Scroll to Top