DT_digiloping_teachers_FEKVO_RGB

Projekti kestus 01.05.21-30.04.23

Erasmus+ DIGILOPING TEACHERS õpetajate digipädevuste  arendamine ja juhendamine

DL Edu lehele

"Digiloping Teachers" projekti eesmärk on aidata digitaalsele üleminekule mitme nurga alt. Soovime käsitleda õppeprotsessi kolme suurt rühma: õpetajad, õpilased ja koolid.

Oma projektiga soovime välja töötada tervikliku lahenduse, mis annab õppe-/õpetamisprotsessis osalejatele (õpetajale, õpilasele) abikäe digipädevuse arendamiseks, digivastupidava ühiskonna arengu soodustamiseks. Teeme koostööd, et koostada ühtne õppekava, mis keskendub 21. sajandi oskuste õppimisele ja õpetamisele koolides. Sisu jagame veebiplatvormidel igas riigis ja koolitame koolitajaid selle õppekava metoodika osas.

Projekti koosolek 12-13.01.22 Tallinnas

Veetsime kaks tegusat päeva oma Eesti partneriga Tallinna Ülikoolis meie esimesel rahvusvahelisel Digiloping Teachersi projektikohtumisel. Kahjuks ei saanud meie partnerid Soomest sealsete karmide epidemioloogiliste piirangute tõttu füüsiliselt kohal olla, kuid fantastiliselt varustatud EDUSPACE Labor võimaldas meil läbi viia professionaalse hübriidprojekti koosoleku. Hübriidkoosolekule aitasid kaasa sülearvutid, interaktiivne tahvel, ruumilised mikrofonid, spetsiaalsed kergesti teisaldatavad kaamerad ning hübriidõppeks sisustatud ruum esitlusnurgaga.

Loomulikult ei räägitud kahel päeval ainult miinus 20 kraadist (selline ilm oli soomlastel, kes näitasid oma karmi talve erinevate kaameranurkade alt), vaid ka Digiloping Teachers programmi arendusest ja edasisest tööst. Meie teemadeks olid programmi propageerimine, õppejõudude ja üliõpilaste kaasamine digipädevuste arendamise koolituse väljatöötamisse ning e-õppeplatvormi Digiloping Teachers ehitamine. Kõik partnerid on pühendunud tõeliselt tõhusa, kasuliku ja praktilise koolitusmaterjali väljatöötamisele, mis suudab vastata Ungari ja Transilvaania õpetajate digitaalsetele väljakutsetele, kuid mida saab kasutada ka Eesti ja Soome õpetajakoolituses.

Samuti proovisime pärast/vahepeal pikki ja kohati väga kurnavaid professionaalseid arutelusid läbi kõik vidinad, VR-prillid, robotid, mis laboris olemas olid. Ungarlaste suurimaks hitiks said VR-prillid, Csilla Spektrumi hariduskeskusest aga eelistas proovida rahulikumaid, vaiksemaid roboteid ja kodeerimisvidinaid. Eksponeeritud tööriistade arsenali imetledes mõtlesime, kui vahva oleks, kui vähemalt osa neist saaks kasutusele võtta Kesk- ja Ida-Euroopa hariduses, sest need võivad aidata õpetajatel arendada algoritmilist mõtlemist, probleemide lahendamise, joonistamisoskust, digipädevusi, rääkimata lõbust ja mängudest, mida sellised tööriistad kaasa tuua võivad.

Projekti koosolek 7-8.06.22 Brasovis

 

 

Järjekordne projekti kohtumine toimus Brasovis, Rumeenias. Tegemist oli taaskord hübriidkoosolekuga, mis võimaldas koosolekutel osaleda kõikidel projekti liikmetel Rumeeniast, Ungarist, Soomest ja Eestist.

Koosoleku teemadeks olid seekord vastastikune hindamine, meeskonnatöö ja mentori juhendi ajurünnak – mida on vaja mentoriks saamiseks? Samuti rääkisime läbi, millised peaksid olema coachingu oskused ning kuidas projekti levitada. Esitletud said ka iga partneri poolt juba väljatöötatatud materjalid. Lõpetuseks käsitlesime administratiivseid teemasid.

Kahe sisutiheda päeva jooksul näitasid projekti partnerid üles oma asjasse pühendumist ja töökust ning kokkuvõtteks saab öelda, et näost-näkku kohtumine kaunis Transilvaanias osutus väga tõhusaks ja vajalikuks, et projektiga edasi minna.

Projekti koosolek 26.09.22 Jyväskyläs

Kolmas ja ühtlasi ka viimane projekti kohtumine leidis aset septembri lõpus Soomes, Jyväskyläs.

Dr.Janika Leoste juhtimisel toimus osalistele töötuba mentori juhendi väljatöötamis kohta. Samuti tulid arutlusele vastastikune eksperdihinnang, meeskonnatöö ja materjalide viimistlemine. Hindamistöötoas oli teemaks kuidas me saame mõõta kursuse mõju?

Koosoleku oluliseks arutluspunktiks olid ka levitusüritusega seotud küsimused ning taaskord lõpetuseks administratiivsed teemad.

Aktiivne ja töökas päev andis innustust projekti lõpetamiseks.

Õpetajate koolitus 26.-28.09.22 Jyväskyläs

Koolituse esimesel päeval said kõik õpetajad võimaluse tutvustada ennast ja oma haridusasutusi, millega nad seotud olid. Koduse ülesandena oli õpetajatel leitud vastused küsimustele Millised on meie tugevused digipedagoogikas? ja Kuidas õpetajad üksteist digipädevuste osas toetavad? (mõtiskledes ka mentorlusraamistiku ja nende raamistiku rakendusvõimaluste üle).

Edasi töötasid õpetajad juba rahvusvahelistes meeskondades, et arutada mentorlust DigCompEdu raamistiku teatud valdkondades. Peale lõunat kohtuti aga oma rahvuse tiimides, et arutleda ja teha plaane mentorluse osas, mida nad pärast koolitust läbi pidid viima.
Samuti olid olulised veel järgnevad jututeemad:
Kuidas nad sellel kursusel omandatud õpitut kodustele kolleegidele edasi annavad?
Mis on kõige olulisem asi, mida nad tahaksid järgmise kahe päeva jooksul õppida (Soome ekspertidelt ja üksteiselt)?
Mis peaks olema vaatluse fookuses ja mis peaks tulema piirkonna portfellidesse, mida järgmise kahe päeva jooksul rahvusvahelistes meeskondades arendatakse?

Arutletud teemad võeti kokku esitlusena kõikide koolitusel osalevatele õpetajatele. Päeva lõpetas vaatlusaspekti selgitamine koolikülastuse töörühmade jaoks.

Järgmine koolituspäev hõlmaski endas osalejate koolikülastusi, kus DigComp Edu pakub iga rühma jaoks erinevaid vaatlusaspekte, mida koolikülastuste ajal jälgida. Külastustele järgnes tagasisidestamine ning ülesanne koostada oma rühmaga portfoolio. Päeva teine pool sisaldas töötube: STEM-probleemide lahendamine digitaalse õpikeskkonna töötoas ja Hands-on robootika töötuba 4Dframe Mechatronicsiga.

Koolituse viimane päev sisaldas mitmeid ettekandeid, arutlusringe ja  tagasisidestamise töötube kuuldud teemadel. Lõpetuseks arutleti koolituse järelülesannete teemadel.

Suured tänud korraldajatele põnevate koolituspäevade eest Jyväskyläs!

Tallinna Ülikooli projekti tiim:

Janika L.2

Janika Leoste
Õpperobootika vanemteadur
janika.leoste@tlu.ee

Sirly Väät copy 3

Sirly Väät
Projektide koordinaator, Eduspace labori koordinaator
Digiloping projekti EE tiimi koordinaator
sirly.vaat@tlu.ee

Maire Tuul

Maire Tuul
Alushariduse dotsent

Marika Kutskova

Marika Kutškova
Koolitusjuht

Erasmus+ logo väike
Scroll to Top