LOODUSAINETE JÄTKUSUUTLIK ÕPE
UUE ÕPIKÄSITUSE VÕTMES

Loodusainete jätkusuutlik õpe uue õpikäsituse võtmes

Loodusainete didaktika integreeritud labor loodi õppe-, õpetamise- ja teadustegevuse parandamiseks nii üldhariduse kui ka kõrghariduse kontekstis erinevate tegevuste kaudu.

Labori loomise tingis vajadus suurendada noorte kognitiivset osalust loodusteadustes ja seeläbi huvi, mis jätkuks kõrghariduse tasemel, sealhulgas ka õpetajaharidusega seotud valdkondades.

Lisaks eeltoodule on oluline ajakohastada ülikooli didaktika arengut: tõsta õpetajahariduse taset, töötades välja üliõpilaskeskse õpistsenaariumi, kus õpilane keskendub kognitiivsete protsesside paremale tundmisele ja arvestamisele, õppimisele, probleemipõhisele ja fenomenaalsele õppimisele koos kaasaegsete tehnoloogiliste lahendustega. Lisaks aktiivsete õpetajate pädevuste täiendamisele integreeritud õpistsenaariumide loomisel innovatsioonilabori tüüpi koolituse kaudu. Koostöös asutustega loodud didaktikalabor aitab erinevate tegevuste abil tugevdada loodusharidust Eestis.

Rahastaja: Tallinna Ülikooli Teadusfond
Periood: 2020–2023


 

Scroll to Top