EDUSPACE INTERDISTSIPLINAARSE UURIMISRÜHMA LOOMINE

EDUSPACE interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimismeetodite ja -instrumentide väljatöötamiseks

Projekt hoiab ülal TLÜ haridusuuenduse fookusvaldkonna tegevust, kus õppimine ja õpetamine igal haridustasemel peaks toetama muutunud õpikäsituse rakendamist ning kohanemist uuenenud ja kiirelt muutuva infokeskkonnaga. Loodav interdistsiplinaarne uurimisgrupp aitab kaasa tõenduspõhise tehnoloogiaga rikastatud haridusuuenduse haridusasutusse jõudmisele ja selle jätkusuutlikkuse rakendamisele. Tehnoloogiaga rikastatud õppe meetodite efektiivsel rakendamisel on oluline mõju tuleviku tööjõuturu vajaduste rahuldamisel.

Rahastaja: Tallinna Ülikooli uuringufond
Periood: 2020-2021


Scroll to Top