EDUSPACE HARIDUSTEENUSE PROTOTÜÜBI ARENDAMINE

EDUSPACE haridusteenuse prototüübi arendamine

EDUSPACE soovis siseneda haridustehnoloogia turule, kus seni on vähe tõenduspõhiseid tooteid ja teenuseid. Digilahendusi ja MATIK õppevahendeid tootvad ettevõtted ja idufirmad soovivad oma ärikeskkonnas edukalt juurdunud tooteid ning teenuseid kohandada haridussektori jaoks, kuid neil on vähe kogemusi ja vastavaid võimalusi koostööks haridusasutustega. Samuti puudub neil otsekontakt haridusvaldkonna toodete lõpptarbijatega: õppijate ja õpetajatega ühise tootearendusprotsessi läbiviimiseks. Antud olukorras on neile sobivaks partneriks ülikool, kes ülikooli-ettevõtte-kooli partnerluse raames tagab arendatava toote vastavuse õppekavaga (näiteks lasteaia eelkoolirühma looduse õppetegevused) või õpetajate professionaalse arenguga (näiteks õpetajate digipädevuse arendamine DigCompEdu raamistiku põhjal).

Pilootteenuse toel loodi haridusteenuse prototüüp, mis aitab liitreaalsuse vahendusel Eesti loodust alus- ja alghariduse tasemel õppijatele paremini tutvustada. Koostöös Mobi Labiga valminud näidistoote sihtgrupiks on 6-7 aastased lapsed.

EDUSPACE’i väljaarendatud teenuse sihtgrupiks on kõik haridustehnoloogiat tootvad idufirmad või ettevõtted, kes soovivad teada saada:

  • Kuidas sihtgrupid nende haridusliku eesmärgiga toodet või teenust kasutavad?
  • Millised on sihtrühma hinnangud tootele või ka toode aitab saavutada õpieesmärke?

Koostööpartner: Mobi Lab
Rahastaja: Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi uuringufond
Periood: 2020


Scroll to Top